Obchodní podmínky

Vymezení pojmů

Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti: Gotana s.r.o. 95843 Nedanovce 301, Slovenská republika, IČO: 46279491 IČ DPH: SK2023308738 zapsána v OR Okresního soudu Trenčín, vl. číslo: 24846/R (dále jen "prodávající") a kupujícího (dále jen "kupující") při koupi zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.takoy.cz a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím (dále jen "kupní smlouva").

"Kupujícím" se rozumí osoba, která si objedná zboží prostřednictvím e-shopu www.takoy.cz.

"Objednávkou" se rozumí vyplnění elektronického formuláře, který obsahuje údaje o kupujícím, seznam objednaného zboží, způsob doručení a zaplacení a celkovou částku, kterou kupující za zboží zaplatí.

"Zbožím" se rozumí všechny produkty zobrazované na internetové stránce www.takoy.cz

Objednávka a uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných systémem při registraci, nebo při realizaci objednávky.

Všechny objednávky realizované prostřednictvím internetového obchodu www.takoy.cz jsou návrhem kupní smlouvy a jsou pro obě smluvní strany závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními a reklamačními podmínkami.

Dodací podmínky

Prodávající se zavazuje:

- Dodat kupujícímu druh a množství objednaného zboží v kupní ceně a za platebních podmínek, které platí v den odeslání objednávky

- Dodat kupujícímu zboží vhodně zabaleno, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy


Prodávající neodpovídá za:

- Opožděné dodání zboží zaviněné poštou, resp. přepravní společností

- Opožděné dodání zboží zaviněné nesprávně zadanou adresou příjemce

- Za poškození zásilky zaviněné poštou, resp. přepravní společností

- Případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek

Kupující se zavazuje:

- Objednané zboží převzít, zkontrolovat neporušenost obalu

- Zaplatit za zboží cenu v plné výši a v smyslu platebních podmínek platných v den odeslání objednávky, a to převodem předem nebo v den doručení při přebírání dobírky.

V případě, že si kupující zboží nepřevezme (na základě objednávky), prodávající si vyhrazuje právo uplatnit svůj nárok na náhradu vzniklé škody. V případě, že si zákazník zboží nepřevezme při prvním doručení, a požaduje opětovné doručení zboží, je povinen uhradit náklady prvního i opětovného doručení zboží.

Dodací lhůty

Zboží skladem Vám doručí kurýr do 3-6 pracovních dnů (v sobotu, v neděli a státní svátky kurýr nedoručuje). Zadáte-li si platbu předem na účet, zboží odesíláme až po přijetí Vaší platby na náš účet.

Ceny zboží

Všechny ceny, které jsou uvedeny na stránce, jsou konečné. V ceně zboží není započítáno poštovné, balné neúčtujeme.

Dokladem o prodeji je faktura, která je zaslána na e-mailovou adresu a slouží zároveň jako dodací a záruční list.

Platby za zboží a poštovné při zasílání v rámci ČR:

- Kurýr, platba předem na účet: zákazník za zboží zaplatí po objednávce plnou částku převodem na účet 2300354889 / 2010, variabilní symbol: číslo objednávky. Zboží bude odesláno ihned po přijetí platby na účet. 

- Kurýr, platba při převzetí: zákazník zaplatí za zboží při přebírání zásilky od kurýra.

Zrušení objednávky

Kupující je oprávněn stornovat objednávku bez udání důvodu do 2 hodin od jejího odeslání. (Po dvouhodinové době provozovatel začne objednávku zpracovávat). Zrušení objednávky nám zašlete na náš e-mail: info@takoy.cz, obratem Vám zašleme potvrzení o zrušení objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Podle odst. 7 zákona 102/2014 Z.z. o ochraně spotřebitele...je možné odstoupit od kupní smlouvy a zboží zakoupené v našem internetovém obchodě vrátit bez udání důvodu nejpozději do 14 dnů od jeho převzetí. V případě odstoupení od smlouvy do 14 dnu ponese náklady spojené s vrácením zboží spotřebitel.

Zboží musí být v původním obalu, kompletní, nepoužité a nepoškozené. Prané, stříhané či jinak zpracované látky nelze vrátit do 14 dnů bez udání důvodu.

Zboží je třeba vrátit na poštovní adresu:

takoy.cz
Gotana s.r.o.
Duklianska 1379/19
085 01 Bardejov
Slovakia

Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Prodávající vrátí spotřebiteli přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

 Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, jehož předmětem je zboží se službami uvedenými v § 6 odst. 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochraně spotřebitele ...

Možnost vrácení zboží se vztahuje pouze na spotřebitele, tedy na fyzické osoby, které zboží nepoužívají v průběhu podnikání.Alternativní řešení sporů

  1. Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího s žádostí o nápravu (e-mailem na info@takoy.cz), pokud není spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení mimosoudního řešení sporů subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Z.z. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Z.z.
  2. Spotřebitel může podat stížnost i prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů online řešení sporů, která je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
  3. Alternativní řešení sporů může použít jen spotřebitel - fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 EUR. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení mimosoudního řešení sporů maximálně do výše 5 EUR s DPH.

Záruční podmínky a záruční doba

Na zboží je poskytována záruka 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží kupujícímu.Vada zboží a nároky vyplývající z vady zboží musí být uplatněny do konce záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace. Faktura, která je kupujícímu doručena se zbožím, slouží zároveň jako záruční list.

Ochrana osobních údajů

Ve smyslu zákona č. 428/2002 Sb. z. o ochraně osobních údajů se provozovatel internetového obchodu www.takoy.cz zavazuje, že osobní data, která poskytne kupující prostřednictvím objednávkového formuláře nebudou bez souhlasu vlastníka těchto dat jakkoliv poskytovat třetí osobě a nepoužije svěřená osobní data pro komerční nabídku nesouvisející s propagací tohoto internetového obchodu. Současně se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka kdykoliv jeho osobní data vymaže ze své databáze.

Ustanovení ochrany zákazníka se týkají pouze soukromých osob.

E-mail marketing

Pro účely zasílání obchodních sdělení (e-mail marketing) zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovou marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat tím, že na konci obchodního oznámení (e-mailu) potvrdíte zrušení odběru.

Recenze

Hodnocení a recenze mohou zanechat pouze registrovaní zákazníci takoy.cz, kteří si zakoupili zboží. Zákazníci mohou hodnotit svůj nákup hvězdičkami 1 až 5. Hodnocení hvězdičkami (1 až 5) je průměrem všech hodnocení. Recenze moderujeme a následně zveřejňujeme pozitivní i negativní recenze. Přidávání recenzí je dobrovolné. Všechny recenze jsou veřejné a to, co jako zákazník přidáte, si může prohlédnout kdokoli. Nelze přidat anonymní recenzi. Zároveň má zákazník možnost napsat krátký popis k nákupu.